• (+30) 2613015047
  • (+30) 6932239228
  • Παντανάσσης 35-37, TK 262 21, Πάτρα
  • info@hellenixrealty.gr
× Αναζήτηση ακινήτου
× Συνδεδεμένος ως (Αποσύνδεση)

Ποιοι είμαστε

Η HELLENIX REALTY & Συνεργάτες αποτελεί πρότυπο εταιρείας για κατοίκους εξωτερικού και εσωτερικού στην Ελληνική επικράτεια.

Παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες με αίσθημα ευθύνης και αξιοπιστίας.

1. Πραγματογνωμοσύνες Ακινήτων (επίσημοι πιστοποιημένοι πραγματογνώμονες Ε.Π.Π.Α.)

2. NAR (επίσημοι πιστοποιημένοι μεσίτες στο παγκόσμιο προσκήνιο στην Νational Association of Realtors)

2. Διαχείριση Ακινήτων κατοίκων εξωτερικού

3. Νομικές Συμβουλές

4. Συμβολαιογραφικές Πράξεις

5. Μελέτη και Επίβλεψη ανακαινίσεως και κατασκευής

6. Υπηρεσίες Δανειοδότησης